Comhlucht Naithí

Is í Comhlucht Naithí, comhairle tuismitheoirí Scoil Naithí.

Aon tuismitheoir/caomhnóir le páiste atá ag freastal ar Scoil Naithí tá siad i dteideal go huathoibríoch a bheith mar bhall de Chomhlucht Naithí. Cuireann an Comhlucht fáilte roimh gach éinne, is cuma má labhraíonn siad Gaeilge nó nach labhraíonn, agus bíonn siad i gcónaí ag lorg tuismitheoirí nua a bheith páirteach ann.

Any parent/guardian with a child attending Scoil Naithí is automatically entitled to be a member of the Comhlacht. The Comhlacht welcomes everyone, regardless of whether they speak Irish or not and is always looking for more parents to join.