Polasaí Cláraithe

Beimid ag glacadh le foirmeacha cláraithe don scoilbhliain 2023 ó 3 Deireadh Fómhair. Is féidir cóip den fhoirm a íoslódáil thíos ón 16/09/22 ach ní bheidh an scoil ag glacadh leis na foirmeacha go dtí an 3/10/22.

We will be accepting enrolment forms for the 2023 school year from 3rd October. Forms are available to download below from the 16/09/22 but the school will not be accepting them until 3/10/22.

Polasaí Cláraithe (Gaeilge -  Nua)

Polasaí Cláraithe (English -  New)

Fógra maidir le ligean isteach 

Admissions Notice

Foirm Iarratais - F2

 

Ní féidir leis an scoil glacadh le haon foirmeacha roimh 3ú Deireadh Fómhair.

No application forms will be accepted by the school before the 3rd October.

 

**Cinntigh go mbíonn na comhaid cearta seolta le d'iarratais

**Please ensure all the right documents are sent with your application