Polasaí Cláraithe

Beimid ag glacadh le foirmeacha cláraithe don scoilbhliain 2024 ó 2 Deireadh Fómhair go dtí 20 Deireadh Fómhair (aon fhoirm a thagann roimh an dáta seo seolfar ar ais chugaibh iad).

We will be accepting enrolment forms for the 2024 school year from 2nd October until 20th October (any form sent before this date will be sent back to sender).