Polasaí Cláraithe

Táimid anois ag glacadh le foirmeacha cláraithe don scoilbhliain 2021 ó anois go dtí an 22 Deireadh Fómhair. Gheobhaidh sibh cóip den fhoirm cláraithe agus an litir a théann leis thíos chomh maith le cóip den bpolasaí cláraithe nua. Le bhur dtoil léighigí an litir go cúramach agus seol ar ais gach rud áta ag teastáil roimh an dáta deiridh / We are accepting enrolment forms for the 2021 school year from now until the 22nd October. Below you will find a copy of the enrolment form, the letter that goes with the form and the new enrolment policy. Please read all documents carefully and send back everything that is needed before the closing date.

Polasaí Cláraithe (Gaeilge -  Nua)

Polasaí Cláraithe (English -  New)

Fógra Iontrála

Admissions Notice