Scoil Ghlas

Tá Scoil Naithí páirteach sa scéim ‘Scoil Ghlas’ atá á reachtáil ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire/ Rath an Dúin. Leanann muid na céimeanna agus na moltaí mar atá leagtha síos sa scéim ‘Scoileanna Glasa’. Tá pobal na scoile ar fad páirteach sa scéim seo. Cuireadh an Coiste Glas ar bun sa bhliain 2005 agus bronnadh an chéad bhrat orainn sa bhliain 2006. Tá téama éagsúil le déanamh gach bliain.

Tá sé théama déanta againn go dtí seo agus tá muid ag obair ar an seachtú mbrat i mbliana. Sa chéad bhliain dhírigh muid ar Athchúrsáil, Bruscar agus Dramhaíl. Ina dhiaidh sin rinne muid na téamaí seo a leanas: Fuinneamh, Uisce, Taisteal, Bithéagsúlacht, Saoránacht Domhanda, Bruscar agus Dramhaíl. Faoi láthair tá muid fós ag obair ar Saoránacht Domhanda ach chomh maith leis sin tá muid ag dul siar ar téamaí eile. Tá idir mhúinteoirí, tuismitheoirí agus páistí ar an gcoiste. Cuireann an Coiste Glas plean bliana le chéile agus cabhraíonn foireann na scoile é a chur i bhfeidhm. Leanaimís ar aghaidh ag déanamh cinnte go mbeidh Scoil Naithi glas i gcónaí.