Stair na Scoile

Bunaíodh Scoil Naithí i 1973 nuair a tháínig grúpa tuismitheoirí sa cheantar le chéile le hoideachas trí mhéan na Gaeilge a sholáthar dá gcuid páistí. Bhí an scoil ag feidhmiú i seomraí réamhdhéanta go dtí 1980 nuair a tógadh an foirgneamh scoile. I 1993 thóg Comhlucht Naithí an Amharclann agus an Naíonra.

Scoil Naithí was founded in 1973 by a group of parents who saw a need to provide a suitable environment where children in the area could be educated through Irish. They took action and fulfilled that need. In the early years classes were held in pre-fabs until the school was built in 1980. In 1993 Comhlucht Naithí extended the PE Hall and built Amharclann Naithí and Naíonra Naithí.