Coiste Glas/Coiste Folláine/Comhairle na nDaltaí/cúntóírí spóirt

23rd Oct, 2023

Fáilte roimh na páistí a roghnaíodh do na coistí éagsúla don scoilbhliain seo! Tá coiste folláine, coiste glas, comhairle na nDaltaí agus cúntóirí Spóirt againn i mbliana!

Welcome to the children who were picked to be on the different committees this year. We have pictures bellow of the wellbeing committee, green committee, student council and sport helpers.