Foirgnimh 1916

Rinne rang 6 foirgnimh 1916 mar chuid den cheacht staire an tseachtain seo. Thaispeáin siad na foirgnimh ag an tionól agus arís ag deireadh an lae, bhí deis ag na ranganna eile teacht amach chun iad a fheiceáil agus chun ceisteanna a chur orthu!

Rang 6 built buildings from 1916 as part of their history lesson. They showed a slideshow of the buildings at the assembly and then again at the end of the day, other classes got the chance to look at them outside.