Fiontraí Óg / Junior Entrepreneur

Bhí comórtas Fiontraí Óg ar siúl ag Rang 6 Dé hAoine, an 18ú Eanáir. Bhí an deis ag gach grúpa cur i láthair a dhéanamh os comhair painéal moltóirí. Na comhlachtaí a bhí páirteach ann ná Scoinnle, Kick Start, Fruitilicious, 2dye4, Scrabbletastic, Blended, Nótaí Naithí agus Peann Naithí. D'éirigh go hiontach le gach grúpa agus bhí cinneadh an-dúslánach le déanamh ag na moltóirí. Bhí an bua ag Scrabbletastic! Beidh frámaí Scrabble á ndíol ag Rang 6 go luath!

Rang 6 took part in the Junior Entrepreneur Competition on Friday, the 18th January. Every group had an opportunity to present in front of a panel of judges. The participating companies were Scoinnle, Kick Start, Fruitilicious, 2dye4, Scrabbletastic, Blended, Nótaí Naithí agus Peann Naithí. Every group did excellently and the judges had a very difficult decision to make. Scrabbletastic were the winners! These Scrabble frames will be sold by Rang 6 very soon!