Gardaí le Rang 5

I mbliana tiocfaidh na gardaí ar chúpla cuairt ar Rang 5. Inniu thaispeáin siad na huirlisí agus éadaí a chaitheann siad agus mhínigh siad don rang faoin bpost tábhachtach atá acu sa cheantar. Bhain an rang an-sult as dornasc a chuir ar a chéile.

 

This year 5th class will receive a number of visits from our local gardaí. Today they showed the children their equipment and clothes that they wear and they explained the importance of their job in the area. The class really enjoyed putting the handcuffs on each other.