Prátaí

Chuir Áine Ní Choigligh prátaí anuraidh leis an rang agus faoi dheireadh bhí sé in am dóibh iad a bhaint. Fuair gach páiste práta le tabhairt abhaile agus bhí obair bhaile neamhghnách acu an lá seo. Bhí orthu na prátaí a chocaráil agus iad a ithe mar chuid den obair bhaile! Bheartaigh an-chuid acu criospaí a dhéanamh agus iad a thabhairt isteach don lón. Mhínigh Iníon Ní Uigín dóibh go raibh cosc ar chriospaí sa scoil ach go ligeadh sí leo dá dtabharfadh siad cuireadh di teacht chun iad a bhlasadh. Bhain Iníon Ní Uigín an-sult as an obair bhaile seo!

 

Áine Ní Choigligh planted potatoes with the class last year and finally the day came to harvest the crop. Every child received a potato and were given an unusual homework assignment, they all had to cook and eat their potato. Many children chose to make crisps and to bring them into school for lunch. Iníon Uigín was quick to remind them that crisps were not allowed in school but that she was willing to wave this rule if she was given an invitation to taste the crisps. This was Iníon Ní Uigín's favourite homework assignment to date!