Baile an Teampaill

An tseachtain seo d’fhoghlaim Rang a Trí faoi stair Bhaile an Teampaill agus na sainchomharthaí atá ann. Tharraing siad na sainchomharthaí ab fhearr leo agus rinne siad iarracht iad a thógáil le maidí líreacáin agus neart ábhair eile.

 

This week Rang a 3 learned about the history of Churchtown and its landmarks. They drew their favourite landmark and tried to construct it with lollipop sticks and many other