Lampa Láimhe

Rinne Rang 1 Lampaí Láimhe. Chuir siad ola agus uisce daite mar chuid den cheacht eolaíochta. Bhain siad an-sult astu.

First class made lava lamps. The mixed oil and coloured water in a science class. They really enjoyed it.