Ceiliúradh 50 Bliain/ 50 Year Celebration

Ceiliúradh 50 Bliain Scoil Naithí
Scoil Naithí 50 year celebration