Bailiúchán Laura Lynn

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil libh ar fad as ucht an tacaíocht a thug sibh dúinn leis an mbailiúchán a bhí eagraithe do Laura Lynn. Bhailigh an scoil €1,900.00, is mór an méid sin maith sibh! Feicfidh sibh litir agus cárta a tháinig ó Laura Lynn sa phictiúr.

We would like to thank you all for the support you gave our collection for Laura Lynn. The school raised a huge amount €1,900.00 well done to all! You will see a letter and card in the picture sent to us from Laura Lynn.