Cruthanna

D’fhoghlaim na naíonáin an-chuid faoi chruthanna 2T agus 3T. D’éirigh leo iad a dhéanamh ag úsáid ciúbanna agus réiteoir píopaí.

Senior Infants learned a lot about 2D and 3D shapes. They managed to make the shapes from pipe cleaners and blocks.