Bádóireacht

Thaispeáin na naíonáin dúinn conas bádóireacht ceart a dhéanamh nuair a rinne siad neart báid as marla. Chuir siad na báid san uisce le feiceáil go snámhadh sé. D’fhoghlaim siad go bhfuil seans níos fearr go snámhfaidh sé má úsáidfear an méid is lú marla gur féidir.

The infants sbowed us how to properly make a boat when they made many from plasticine. They put the boats in water to see if they would float. We learned that the less plasticine used, there would be a better chance that it’d float.