Ag foghlaim faoi oighear / Learning about ice

Bhíomar ag foghlaim faoin bhfuacht an tseachtain seo sna Naíonáin Mhóra. Rinnemar oighear as uisce. Chuireamar uisce i gcupáin agus chuireamar sa reoiteoir iad. Nuair a thángamar ar ais bhí oighear sna cupáin. Bhí sé crua agus préachta fuar! Tar éis tamaill thosaigh sé ag leá agus bhí uisce againn arís. Bhain gach duine taitneamh as bheith ag súgradh agus ag breathnú ar an oighear.

We learnt about the cold this week in Naíonáin Mhóra. We made ice from water.  We filled cups with water and put them in the freezer. When we came back the water had frozen and we had ice. It was hard and freezing cold! After a while it started to melt and we had water again. Everybody enjoyed playing with and looking at the ice.