Rang 6

ealaín
Múrphicitú
stem
ealaín
seachtain na heolaíochta
cluichí mata
Ag glanadh sa phobal
foirgnimh 1916
treodóireacht
cluichí mata