Rang 4

ealaín
Prátaí agus Criospaí i Rang 4
Tá Rang 4 tosaithe ar thionscnamh tíreolaíochta sa rang an tseachtain seo. Thosaigh siad ag foghlaim chomh maith faoi conas busiéid a dhéanamh san rang ag baint úsáid as na ríomhairí agus na Ipads atá ag an scoil.