Maidin oscailte do thuismitheoirí na scoile

Maidin oscailte do thuismitheoirí na scoile / Open morning for parents of the school